Garantie

Garantie
Garantie

Garanţia unei instalaţii GPL este prevăzută de importator sau producător şi transmisă de montator clientului final. Ea este în concordanţă cu planul de revizii propus de producător ce se regăseşte în Certificatul de garanţie primit cu ocazia montajului. Procedura garanţiei este definită şi detaliată în Certificatul de garanţie al instalaţiei GPL.